Därför är ombildning av hyresrätter bra

Människor har tillfälle att köpa ett eget boende i och med att fler ombildningar av hyresrätter sker. Det öppnar upp för möjligheterna att göra en bostadskarriär som hyresgäst. Att äga det egna boendet har även andra fördelar.

Att fler hyresrätter ombildas till bostadsrätter är en trend som har synts de senaste åren. Ombildning av hyresrätter kräver en del arbete och administration. Därför är det många hyresrättsföreningar som tar hjälp av ombildningskonsulten Interesta som är specialister inom området. De arbetar för sunda och trygga ombildningsprocesser. När en ombildning sker bildar de boende en bostadsrättsförening som sedan köper fastigheten av fastighetsägaren. I nästa steg köper de boende rätten till den egna lägenheten.

Fördelar med att äga ett boende

Det boende som har en hyresrätt som ska ombildas har mycket att se fram emot. Att köpa en lägenhet har historiskt sett varit en väldigt bra investering. Att då ha möjlighet att köpa den bostad du bor i är perfekt. Det finns en rad fördelar med att äga boendet istället för att hyra det. Om du amorterar varje månad betalar du till dig själv, vilket är en fördel. Om du har en avbetalad bostadsrätt betalar du endast avgiften och den är generellt betydligt lägre än en hyra för hyresrätt. Det är alltså möjligt att få ett billigare boende genom en ombildning. En annan fördel är att det är skillnad mellan att äga boendet kontra att hyra det. Du besitter rätten över utrymmet, vilket ger en större säkerhet jämfört med att hyra men även en trygghet.

Hyresgästen kan fortsätta hyra

Det är viktigt att veta att den som bor i en hyresrätt som ombildas inte är tvingad att köpa lägenheten. En hyresgäst har rättigheterna att bo kvar i lägenheten med samma villkor som tidigare, men skillnaden är att bostadsrättsföreningen är hyresvärd. Bostadsrättsföreningen har samma skyldigheter som en hyresvärd har.